Medlemskab-kontingent

Medlemskab

Du kan melde dig ind ved at komme i Lysets Hus om onsdagen og indmelde dig hos kassereren, hvor du får udleveret et medlemskort.

Du kan også melde dig ind gennem hjemmesiden.

Konto nummer i Sydbank: 7110-0001816818 

Mobil Pay: 97438        Husk at skrive navn og medlems nr.

Medlemskortet kan altid fås om onsdagen, ved kassereren, hvis du har en bankudskrift af betalingen med.

Husk at skrive navn og medlems nr. på indbetalingen.

Kontingentet koster 500,- kr. for et år. Skæringsdatoen for kontingentet er d. 1/1 - efter 30/6 er prisen 250,- kr.

Medlemskabet giver 50% rabat på entrepriser til vore arrangementer og du kan deltage i generalforsamlingen og vælges til Lysets bestyrelse.


Hvis du fornyer dit medlemskab og betaler kontingent gennem netbank, skriv venligst dit medlems-nummer og e-mail adresse, som besked på indbetalingen - det hjælper kassereren meget. På forhånd tak.

Adresseændringer sendes til kassereren ved at bruge nedenstående formular.