Program 2020

Scroll ned ad og programmet kommer frem!

Døren åbnes kl. 19.00

Alle arrangementer foregår om onsdagen kl. 19.30 - hvor hoveddøren låses!

 

Billetter:

Du kan altid købe billetter ved døren til vores arrangementer med mindre der er udsolgt.

Hvis du vil være sikker på at få en billet, skal du bruge www.billetto.dk

Alle onsdage i ulige uger fra 17.30 - 18.45

Alternativ behandling

Gratis alternative behandling i Lysets Hus

1 onsdag om måneden, i lige uger kl. 17.30-18.30

Healings meditation

Gratis healings meditation med Tina Frislev 

Sidste onsdag om måneden, i lige uger

– 22/1, 19/2, 18/3, 29/4, 27/5

Onsdag d. 19/ 2 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Frede Damgaard.

Foredrag: Inflammation – og livsstil.

Inflammationer er en overordnet og meget bred betegnelse for forskellige lidelser i kroppen, der er ledsaget af smerte og bevægelsesindskrænkning, og ligeledes er inflammation forbundet med andre kroniske lidelser i immunforsvaret.

Mange kroniske lidelser og livsstilssygdomme, nedsat immunforsvar, smerter og bevægelsesindskrænkninger skyldes inflammationer i kroppen.

Ernæringsterapeut DET, Phytoterapeut, Biopat/ Naturopath ibm. Frede Damgaard vil i dette foredrag fortælle om betydningen af sund kost og om de usunde vaner, stimulanser og søde sagers betydning for bl.a. syre-base-balancen, inflammation og andre belastningsfaktorer i forbindelse med smerter, nedsat immunforsvar og diabetes.

Frede Damgaard har i årtier beskæftiget sig med alternativ behandling indenfor ernæring, urter og kosttilskud, bl.a. som selvstændig behandler, underviser og foredragsholder. Han er pioner og en kapacitet inden for sit felt i Danmark og flere lande og er altid opdateret med nyeste viden fra forskning og kurser i ind- og udland.

Frede Damgaards viden om ernæring og kostens betydning for kroppen er enorm, og et stort antal mennesker har nydt godt af hans råd, anvisninger og behandlinger.

Et spændende og lærerigt foredrag, som trækker fulde sale alle steder i landet.

Alle interesserede er velkomne – der kræves ingen forudsætninger eller forhåndsviden om emnet.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00

www.frededamgaard.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-frede-damgaard-billetter-397139

Onsdag d. 26/ 2 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Den fysiske cirkel Lyset.

Foredrag: Fysisk cirkel og fysisk medieskab.
Kom til en aften i selskab med medlemmerne af Lysets Cirkel og hør om, hvordan det er at arbejde i en fysisk cirkel
Vi vil fortælle om, hvad en fysisk cirkel er, hvordan man kommer til at arbejde i den og hvilke ting, der foregår i en fysisk cirkel.
Lysets cirkel har eksisteret siden 2009, hvor Marion Dampier-Jeans fra den anden side blev opfordret af Einer Nielsen (afdødt medie) til at starte fysiske cirkler i Norden, og hun guider løbende cirklens arbejde som mentor.
Hvis du har lyst til at høre mere og stille dine egne spørgsmål, så mød op til en spændende aften

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
https://billetto.dk/e/foredrag-den-fysiske-cirkel-lyset-billetter-397143

Onsdag d. 4/ 3 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Dodo Lindemann.  

Dodo Lindemann.
Foredrag/demonstration: En aften i hændernes univers.
Denne aften vil jeg fortælle om håndlæsning og komme med nogle bud på, hvad der sker i mødet mellem den, der bliver håndlæst, og den, der håndlæser. Der er den konkr.ete læsning af linjer og tegn, og så er der noget andet, der er med ved bordet.

Der vil være demonstration blandt deltagerne i form af bl.a. blindtegningstydning. Læsning af en blindtegning er en unik tilgang til at tage din energimæssige “temperatur” på. Vi kan ud fra tegningen tyde, hvor vores styrkesider og eventuelle ubalancer er lige nu. Med andre ord se, hvordan vi bedst passer på os selv og støtter de gode tendenser, vores indre lys.

Jeg bruger selv blindtegning i mine vejledende samtaler og nogle af de mennesker, der har været på mine kurser bruger det til stadighed, både på sig selv og deres nærmeste, som oplæg til en god samtale.

Det tager mere end et par timer at lære og mestre dette, men du vil denne aften få en god fornemmelse for, hvad det drejer sig om, og kan tage det med dig og bruge det i det små.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.dodokiro.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-demonstration-dodo-lindemann-billetter-397145

Onsdag d. 11/ 3 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Lone Boes og Dorte Prang.

Klarsyn.
Lone Voss Boes og Dorte Prang åbner denne aften op for kontakten til jeres kære afdøde og stiller sig til rådighed for at formidle budskaber fra jeres afdøde familie og venner.
De vil gerne bevise, at livet forsætter, når vi forlader dette jordiske liv. Hvis tiden tillader det, vil der også være mulighed for, at I stiller spørgsmål og får budskaber fra jeres guider. Det kan være spørgsmål om noget i jeres liv, der optager jer meget, eller det kan være spørgsmål om den åndelige verden. Budskaberne leveres med stor kærlighed og respekt for både jer og den åndelige verden. Der vil hele aftenen være stor healing både fra de energier, der vil være tilstede samt fra de kære afdøde.
Lone og Dorte arbejder i dag begge fuldtids i hver deres klinik i Silkeborg som clairvoyant, medie og healer, hvor de udbyder individuelle sessioner, holder workshop, foredrag m.m.. Begge arbejder de både med private og erhverv.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.lonevossboes.dk og www.dorteprang.dk

https://billetto.dk/e/klarsyn-lone-voss-boes-og-dorte-lyngholm-prang-billetter-397148

Onsdag d. 18/ 3 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Lilian Lynnerup.

Foredrag: Spirituel Psykoterapi.

Clairvoyant healer og medium Lilian Scatty Lynnerup vil denne aften dele sine erfaringer fra sit arbejde og fortælle om udviklingen af Spirituel Psykoterapi, og hvad den indeholder.

Spirituel Psykoterapi er opstået i samarbejde med Lilians åndelige team gennem arbejdet med klienter.

Denne aften vil give dig indsigt i, hvordan du selv kan blive den styrende i dit liv!

Spirituel Psykoterapi bygger på tesen om, at ” vi skaber selv vores liv”.

Spirituel Psykoterapi er for mennesker, hvis overbevisning har sit fundament i det spirituelle!

Lilian beskr.iver sig selv som lysarbejder- en formidler af lys og kærlighed - og har altid levet med bevidstheden om, at vi har en jordisk og en åndelig verden.

Gennem Lilians eget liv med en alvorligt psykisk syg søster og forældre, der derfor ikke havde meget overskud til hende, søgte Lilian hjælp gennem terapi og åndelig udvikling. Disse to spor er for Lilian knyttet sammen til den vej, hun mener, giver de bedste muligheder for et godt liv i lys og kærlighed.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.lilianscattylynnerup.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-lilian-lynnerup-billetter-397153

 

Onsdag d. 25/ 3 kl. 19.30

GENERALFORSAMLING

Kun adgang for medlemmer

Onsdag d. 1/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Bettina Thomsen.

Klarsyn.

En spændende aften med ånd og stærke budskaber
Er der mere mellem himmel og jord, og er der liv efter døden?

Bettina Thomsen vil denne aften holde klarsynsdemonstration, hvor der skabes kontakt mellem denne og den åndelige verden. Den åndelige verden er lige omkring os og derfor fornemmer, oplever og ser vi den ind imellem. Det handler om at være åben for det, der gives. Kontakten kan være følelsesmæssigt stærk, men vil altid blive formidlet i kærlighed. Aftenen vil foregå i god energi, humor og respekt for den åndelige verden.

Bettina er leder af Lysets Hus og har været det siden 1995. Arbejder derudover som clairvoyant/medie, healer, coach og psykoterapeut.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00

www.bettinathomsen.dk

https://billetto.dk/e/klarsyn-bettina-thomsen-billetter-397155

Onsdag d. 15/ 4 kl. 19.30 Entrepris: 150 kr.

Christian Viborg og Inge-Merete Kylov 

Foredrag: Hvordan kommunikerer ånderne med os ?
Christian vil fortælle, hvordan ånderne kommunikerer med et medie med energi og igennem vores sanser. Han vil beskr.ive forskellen mellem psykisk læsning og åndelig kommunikation.
Emner som også vil blive berørt denne aften:

  • Faldgruberne ift. symboler og vores forståelse af de beskeder vi får.
  • Vigtigheden og forskellen af at være jordisk og have jordforbindelse, når vi er tunet ind på den åndelige verdens frekvens. .
  • Findes der engle og Ærkeengle eller er det en del af din egen bevidsthed ?
  • Findes der straf i den åndelig verden?
  • Er der tid på den anden side ifh den jordiske tidsregning. eks hvornår kan ånden komme efter "døden" for at kommunikere med os?
  • Forståelsen af, at åndeverden er energi og arbejder på frekvenser som kan påvirke vores sanser.
  • Hvad betyder det for din udvikling at sidde i lyset og skabe venskab til dit åndeteam ?
  • Hvordan lærer du at kommunikere med ånderne?
  • Hvorfor beviser (fakta) fra den ånden er vigtige i forhold til  åndelig kommunikation.

 

Når et medie arbejder i lyset, så er det sjæl til sjæl, hvor mediet får beskr.evet det jordiske liv, som det var - så vi arbejder med kærlighed, visdom og med sjælens intelligens.
Der vil til sidst også være en guidet klangmeditation, hvor Inge-Merete vil spille på klangskålene, og Christian vil guide jer igennem meditationen til lyset, hvor I måske har mulighed for at møde nogen fra jeres åndelig team. Klangskålenes smukke lyd og vibrationer vil få jeres sind og kr.op til at falde til ro. og dermed har I muligheden for at opnå en dybere meditation.
Inge-Merete er uddannet i klangmassage og klangmeditation fra Nordlys Centret, hun er af profession socialrådgiver og terapeutisk rådgiver og har desuden mange års erfaring i spirituelt arbejde. bla. med clairvoyance og medieskab.
Christians holdning er, at kommunikation med ånderne er for alle. Det er en evne, vi alle har, da vi bruger vores 5 sanser.
Christian Viborg arbejder som clairvoyant medium med base i Aarhus. Han afholder klarsyn over hele Danmark, og tidligere i Norge og England. Han arbejder med rådgivning, foredrag, workshops, retreats, mediumship-udvikling.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)
Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.christianviborg.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-og-lydhealing-christian-viborg-og-inge-merete-kylov-billetter-397157

Onsdag d. 22/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Marianne Miravet Sorribes.

Foredrag: Maria Magdalene - inspirator og forløser.

Man siger, at det var helgenfiguren Maria Magdalene, som underviste disciplene, da Jesus døde. Hun lærte dem blandt andet at tackle sorg, og hun lærte dem om tilgivelse. I foredraget Maria Magdalene – inspirator og forløser fortæller forfatter, psykoterapeut og healer Marianne Miravet Sorribes historien om Maria Magdalene. Tilhørerne får indblik i, hvordan vi i dag kan bruge Maria Magdalenes budskaber til en indre rejse mod at skabe balance i os selv og i verden omkr.ing os. Foredraget introducerer desuden en række øvelser, som man kan lave derhjemme.
Kom og bliv inspireret til at leve et vitalt, energifyldt og forbundet liv i kontakt og balance, et liv forankr.et i Den Guddommelige Feminine Energi, som er en indre kr.aft i både mænd og kvinder. Aftenen vil rumme en indre rejse ind i hjertet og give nogle forslag til, hvordan livet kan mødes med åbenhed, tillid og forbundethed. Hold op med at kæmpe og skab fodfæste i dit indre gennem dit eget personlige arbejde inspireret af Maria Magdalene.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
www.deniporte.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-marianne-miravet-sorribes-billetter-397160

Onsdag d. 29/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Kim Petersen.

Klarsyn og Astrologi.

Vi har inviteret Kim til at komme og arbejde med klarsyn og astrologi. Han vil denne aften bruge sin clairvoyance sammen med solens bevægelse i zodiaken. Dette vil måske give en afklaring på noget konkr.et, du går og tumler med.
Kim har altid et spændende bud på tiden, vi er i og hvilke strømninger, der påvirker os.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.bkimpedersen.dk

https://billetto.dk/e/klarsyn-og-astrologi-kim-petersen-billetter-397161

Onsdag d. 6/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Ann Fredborg

Foredrag: Kunsten at acceptere

I en verden hvor tempoet er hurtigt, tonen direkte og oftere tiltagende hård, beslutninger forventes og kræves af os oftere og hurtigere, lider vores relationer ofte under de samme vilkår af tempo, tone og pres.

Vi gør hvad vi kan som mennesker for at holde fast i os selv, vores værdier og vores kerne i det hurtige tempo, men vi kommer ofte til at skulle kæmpe for det.

Vi har ikke længere så god tid til at tænke os om, overveje hvad vi vil, mærke hvad vi vil.

Så hvordan håndterer vi det?

Det at tiden forandres hurtigere end vi som mennesker forandrer os.

Følger vi med, kæmper vi imod?

Ligegyldigt hvad, så bliver kunsten at acceptere en markant faktor i vores liv, vores hverdag.

At acceptere eks tidens, relationernes og værdiernes forandring er ikke længere et valg men en nødvendighed hvis vi vil føle at vi lever nu og ikke løber efter livet.

Accept kan være en af de vigtigste faktorer og metoder du får ind i din hverdag, så kom endelig til en aften, hvor vi sætter fokus på kunsten at acceptere.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00

https://billetto.dk/e/foredrag-ann-fredborg-billetter-397162

Onsdag d. 13/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Marion Dampier-Jeans.
Klarsyn.

UDSOLGT

Marion, som ikke behøver yderligere præsentation, gæster igen Lysets Hus. Herhjemme som en gennemgående figur i en lang række tv-udsendelser er Marion en klasse for sig.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
www.mariondampier-jeans.com

https://billetto.dk/e/klarsyn-marion-dampier-jeans-billetter-397164

Onsdag d. 20/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Dorte Trønninge.

Foredrag: Fra kronisk syg til sund og rask.

Dorte fortæller hvordan hun kom af med astma, allergi for heste, hunde, katte, nikkel, en irriteret tyktarm og ledsmerter.

Hvorfor fik hun disse diagnoser? Hvad var årsagen? Hvad gjorde de ved hende? Hvordan kom hun af med dem igen? Hvad kan vi selv gøre?

Hun fortæller også hvilke konflikter, der ligger bag mange andre symptomer.  Blandt andet gigt og ledsmerter, eksem, hælsporer, problemer med mave/tarm, søvnbesvær, angst, depression, søvnbesvær og meget andet.

Du vil høre hele hendes rejse fra kronisk syg til sund og rask.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00

www.psykeoghelbred.dk

https://billetto.dk/e/foredrag-dorte-tronninge-billetter-397165

Onsdag 27/5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Maya Fridan.

Clairvoyance og klarsyn.

Maya er kendt fra tv-udsendelserne ”Fornemmelse for mord” og ”Den 6. sans”.

Hun har arbejdet professionelt med clairvoyance siden 1997 og har sin egen clairvoyanceskole.

Hun vil denne klarsynsaften med let humor og dybde kommunikere med den åndelige verden og videregive beskeder til publikummer. Aftenen foregår typisk på den måde, at Maya varierer sit arbejde ved at veksle mellem clairvoyante beskeder, kontakt til afdøde relationer og inspirationstale, alt efter det publikum som er til stede, og som er den store inspirationskilde til aftenens forløb.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00

www.mayafridan.dk

https://billetto.dk/e/clairvoyance-og-klarsyn-maya-fridan-billetter-397167

Onsdag 3/6 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr.

Thomas Breinholt.

Foredrag: ”Kan man tænke sig rask?
Og kan man – omvendt – tænke sig syg? Kan man ved at ændre sin bevidsthed lindre og måske endda helbrede sygdomme og lidelser? Og hvis så, hvordan aktiverer man så sine selvhelbredende kræfter? Journalist og faktachef på TV2, Thomas Breinholt, har brugt de sidste to år på at udforske disse spørgsmål. Han har interviewet omkring 40 af verdens førende forskere indenfor forskningen i sammenhængen mellem vores sind og vores krop. Få svaret på, hvad der egentligt sker, når folk får en placebopille, og pludselig ikke længere har ondt i ryggen. Eller årsagen til at vores hjerte-kar-system tager skade af at have konfliktfyldte ægteskaber? Og hvorfor er ensomhed dræbende? Hvor meget betyder barndomstraumer eller vores plads i samfundshierarkiet for udvikling af sygdom? Forskningen giver os en opskrift på, hvad vi selv kan gøre for at aktivere de selvhelbredende kræfter inden i os. Og åbner dørene til en helt ny forståelse af udviklingen af sygdom – og helbredelse.”

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr.)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2019 kl. 08.00
https://billetto.dk/e/foredrag-thomas-breinholt-billetter-397169