Program 2019

Alle arrangementer foregår om onsdagen kl. 19.30 - hvor døren låses !

Billetter:

Du kan altid købe billetter ved døren til vores arrangementer med mindre der er udsolgt.

Hvis du vil være sikker på at få en billet, skal du bruge www.billetto.dk

Alle onsdage i ulige uger fra 17.30 - 18.45

Alternativ behandling

Gratis alternative behandling i Lysets Hus

Alle onsdage i lige uger kl. 17.30-18.30

Healings meditation

Gratis healings meditation med Tina Frislev eller Kaori Egholm

Onsdag d. 20/ 3 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Ianneia Livia Meldgaard
Foredrag: Selvkærlighed: hvad – hvorfor - hvordan
I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet på Jorden, er at vi bliver bedre til at elske os selv. Altså at vi lærer at praktisere selvkærlighed.
I dette foredrag kommer vi ind på følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er det så vigtigt - for ikke at sige nødvendigt - at vi lærer at praktisere selvkærlighed her i den nye energi? Hvorfor er selvkærlighed her i den nye tid ikke bare nice to have men need to have?
  • Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for, at den nye energi kan komme til at udvirke sine mirakler i os?
  • Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder?
  • Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed?

Og – sidst men ikke mindst:

  • Hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed? Hvilke del-elementer består selvkærligheden af – og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?

Vi indkredser og besvarer spørgsmålene med udgangspunkt i Ianneias egne erfaringer fra hendes 10 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker. Den selvhøstede sjæls-visdom krydres desuden med noget af den visdom, som store spirituelle lærere har bibragt os om selvkærligheden og dens betydning.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00
www.empoweryou.dk www.ianneia.com

Onsdag d. 27/ 3 kl. 19.30

GENERALFORSAMLING

Kun adgang for medlemmer

Onsdag d. 3/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Tina Frislev og Frederik Fuglsang
Klarsyn

Tina Frislev og Frederik Rehder Fuglsang gæster denne aften Lysets Hus, hvor de i samarbejde med den åndelige verden vil afholde klarsynsdemonstration.

Aftenen vil foregå med kærlighed, humor og ikke mindst respekt, igennem de beskeder der vil blive givet til nogle af de fremmødte, fra deres kære afdøde, der er gået over på den anden side.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00


 

Onsdag d. 10/ 4 kl. 19.30 Entrepris: 100 kr

Claus Behrens
Foredrag og Musicarma

Claus Behrens står bagved konceptet Musicarma. Mindfulness og danske sange er hovedingredienserne  i konceptet og formålet er at vi her i gennem kan opnå en bedre mental sundhed, indre ro og velvære. Derudover er han idéudvikler til efteruddannelsen Puste-rummet.dk for pædagoger og lærere.

Denne aften vil handle om hans udviklingsrejse fra kærligheden til musikken og de danske sange, til et færdigt koncept, som det er idag.

  1. halvdel af denne aften vil være en guided meditation med dejlig musik med de danske sange. Det vil være musik som allerede er indspillet, men også musik som opstår og bliver spillet i nuet. Du vil mærke musikkens kraft på krop og sjæl.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00
http://musicarma.dk/ www.facebook.dk/musicarma


 

Onsdag d. 17/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Jens Hoeg Nielsen

Foredrag: Fra zoneterapi til healing og retur.

Hør om min dagligdag som terapeut, hvordan jeg bruger zoneterapi, kraniosakralterapi, massage og healing til at behandle symptomer og ubalancer, samt styrke helheden/kernen hos klienten.

Jeg vil komme ind på hvad over 25 års erfaring har givet mig af indsigt i sammenhængen mellem krop, sind og ånd. Især vigtigheden af at tage os af vores fysiske krop med kærlighed som en støtte til sindet(velvære) og ånden(mening).

Der må meget gerne stilles spørgsmål undervejs.

Du kan læse mere om mig på www.kropogenergi.dk

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00

www.kropogenergi.dk

Onsdag d. 24/ 4 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Kim Petersen

Klarsyn og Astrologi

Vi har inviteret Kim til at komme og arbejde med klarsyn og astrologi. Han vil denne aften bruge sin clairvoyance sammen med solens bevægelse i zodiaken. Dette vil måske give en afklaring på noget konkret, du går og tumler med.
Kim har altid et spændende bud på tiden vi er i og hvilke strømninger der påvirker os.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00
www.bkimpedersen.dk

 

Onsdag d. 1/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Nana Michelsen

Foredrag: Energi og fødder
Vi starter aftenen med at aktivere kroppens energifelt igennem meditation, hvor dine energihjul, chakraerne, fyldes op og renses. Resten handler om dine fødder!

Du får kendskab til fodlæsningens verden ved at se på og læse dine og andres fødder. Dine fødder viser dig vej igennem livet. De bærer dig, giver dig fremdrift og fortæller, når der er noget galt, fx knyst, hård hud eller smerter. I løbet af aftenen kommer du ”tættere” på dine fødder, så du forstår, hvad de vil fortælle dig, når der er noget galt.

Fodlæser og kranio-sakral terapeut Nana Michelsen vil guide os gennem denne spændende aften.

Fodlæsning er ret nyt i Danmark. Det er beslægtet med håndlæsning. Men alligevel en anden måde at nærme sig din personlighed og din sjæl på. En fodlæsning viser dig dit udviklingspotentiale. De viser dig vej til at finde tilbage til dig selv. Den, du virkelig er. Din sjæl.

Så det er et spændende eventyr, du begiver dig ud i denne aften – med masser af god energi og kærlighed til dine fødder – og dig.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00

https://nanamichelsen.dk/fodlaesning

Onsdag d. 8/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr

Marion Dampier-Jeans

UDSOLGT
Klarsyn
Marion, som ikke behøver yderligere præsentation, gæster igen Lysets Hus. Som præst i den statsanerkendte, engelske spiritistkirke, som et af Londons kendteste medier, og herhjemme som en gennemgående figur i e n lang række tv-udsendelser er Marion en klasse for sig.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00
www.mariondampier-jeans.com

 

Onsdag d. 15/ 5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr

Lars Muhl

Foredrag: LYSET I ET MENNESKES HJERTE

Denne aften gæster Lars os endnu en gang, og vi glæder os til at høre hvad han har på hjertet vedrørende sin nye bog ”LYSET I ET MENNESKES HJERTE”

Det er altid spændende og være i Lars’ selskab

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00

www.larsmuhl.com/dk/forside#

Onsdag 22/5 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr.

Bettina Thomsen vil denne aften holde klarsynsdemonstration, hvor der skabes kontakt mellem denne og den åndelige verden. Den åndelige verden er lige omkring os og vores kære afdøde ønsker os alt det bedste og har ofte noget på hjertet. Denne aften giver mulighed for kontakt.

Aftenen starter med et stykke musik, hvor det er muligt at komme op og tænde lys for dine kære.

Det handler, for deltagerne, om at være åben for det der gives. Kontakten kan være følelsesmæssigt stærk, men vil altid blive formidlet i kærlighed. Aftenen vil foregå i god energi, humor og respekt for den åndelige verden. "Må ånderne være med os"

Der vil overføres healing, mens der arbejdes i salen, hvis du er åben for det. Aftenen sluttes af med healingsguidning.

Bettina er leder af Lysets Hus og har været det siden 1995. Arbejder der ud over som clairvoyant/medie, healer, coach og psykoterapeut.
Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)
Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Link til billetkøb: https://billetto.dk/e/klarsyn-bettina-thomsen-billetter-342026

www.bettinathomsen.dk

 

Entrepris 100 kr

Onsdag 29/5 kl. 19.30 Entrepris : 150 kr

Maya Fridan
Clairvoyance og klarsyn

Maya er kendt fra tv-udsendelserne ”Fornemmelse for mord” og ”Den 6. sans”.

Hun har arbejdet professionelt med clairvoyance siden 1997 og har sin egen Clairvoyanceskole.

Hun vil denne klarsynsaften med let humor og dybde kommunikere med den åndelige verden og videregive beskeder til publikummer. Aftenen foregår typisk på den måde at Maya har en variation i sit arbejde ved at veksle mellem clairvoyante beskeder, kontakt til afdøde relationer og inspirationstale, alt efter det publikum som er til stede og som er den store inspirationskilde til aftenens forløb.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 16,24 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.

Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00

www.mayafridan.dk

Onsdag d. 5/ 6 kl. 19.30 Entrepris : 100 kr

Dorte Trønninge
Foredrag: Urbiologiens kraft

Vores urbiologi ligger så dybt forankret i os, at alt hvad vi oplever og mærker kan spores tilbage til denne kraft.

Hvad vi tænker om os selv, om andre mennesker og måden vi handler og reagerer på.

Også om vores forhold til vores partner. Hvilke reaktionsmønstre forstår vi ikke? Hvad er det der nogen gange går galt i parforholdet? Hvorfor er skilsmisseprocenten så høj? Hvorfor oplever vi nogen gange at mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus?

Angst, depression, sygdom, søvnbesvær og meget andet kan også spores tilbage til vores urkraft.

Dorte vil lukke os ind i hendes verden, og fortælle hvordan forståelsen for urbiologiens kraft har ændret hele hendes liv, og måden hun er sammen med sig selv og andre på.

Også om hvordan det påvirker forholdet til vores forældre og vores børn. Og hvordan det giver en forståelse for rigtig mange måder at reagere på.

Billetbestilling på www.billetto.dk (gebyr 12,49 kr)

Medlemmer får refunderet det ½ af billetprisen ved fremvisning af betalt medlemskort.
Billetsalget starter 15. december 2018 kl. 08.00

www.psykeoghelbred.dk