Hvad tror vi på ?

Hvad tror vi på ?

Alt arbejde i regi af foreningen Lyset foregår i respekt for en grundlæggende overbevisning om det universelles eksistens i alt.

Overordnet tror vi på, at det centrale i vor hele eksistens er sjælen/ånden og ikke er kroppen.

Vi tror at dette sjælelige/åndelige “jeg” forlader kroppens hylster, når kroppen dør, og derefter lever videre som sjæl/ånd/energi i den åndelige verden.

Og vi tror at nogle mennesker (medier), som oftest, har evnen til at kanalisere en kontakt fra den åndelige verden til vor fysiske verden.

Det er vigtigt for os at understrege, at alle mennesker uanset trosretning er velkomne i Lysets Hus.

Vor opfattelse af det guddommelige læner sig meget op af, hvordan først den indiske politiker og folkeleder Mahatma Gandi, og siden Tibets buddhistiske overhoved Dalai Lama, har udtrykt ideen om “alle religioners ligeberettigelse”.

I det kommende gennemgår vi nogle centrale ord og begreber og giver nogle bud på en forståelse af dem.

 

Skytsånder og åndelige hjælpere.

Skytsånder og åndelige hjælpere er intelligenser der har en funktion i universet.

Skytsånden og åndelige hjælpere er tilknyttet det enkelte menneske. Dvs. hvert enkelt menneske har 1 skytsånd, som følger ham / hende hele livet evt. flere liv. Er med i fasen før og efter livet på jorden.

Åndelige hjælpere kan det enkelte menneske have mange og forskelligartede af. Alt efter behov. Forfatteren eller komponisten som har sin inspirationskilde/åndelige hjælper! Disse åndelige hjælpere kan være der i kortere eller længere perioder af et menneskes liv.

 

Reinkarnation.

At inkarnere er at være i “kød”/et legeme/en krop. (Carne betyder kød på spansk). Reinkarnation er at gøre det flere gange. Altså at blive genfødt.

Reinkarnation er ikke et begreb, som er opfundet i nyere tid eller importeret fra østen. Det har eksisteret langt tilbage i historien. Selv den gamle filosof Platon (lave henvisnings link) beskæftigede sig med dette. Det er vigtigt at pointere at nogle mennesker tror på livet efter døden og nogle tror på reinkarnation. Nogle beskæftiger sig med det, andre gør ikke.

 

Hvorfor er det ikke almen viden i dag ?

 

Der tales om en vandre legende blandt new age bevægelsen, at reinkarnation blev “fjernet” fra Bibelen, at nogen bevidst ændrede teksterne for at slette omtale og eksistens af reinkarnation. Dette er langt fra tilfældet. Men som det så ofte er sket i historien og stadig sker, så er der nogle mennesker, som vil magt/styring og bruger de midler, der skal til for at nå deres mål

I 553 blev der ifølge historien afholdt det andet kirkekoncil i Konstantinopel. Det blev indkaldt af Kejser Justinian. Pave Vigilius var udelukket fra mødet. På mødet blev flere af Kirkefaderen Origenes´ erklæringer lyst i band, og deriblandt var en sætning, som enten indebærer reinkarnation eller i hvert fald fortsatte liv i andre sfærer/himle.

Konsekvensen af dette (ulovligt) indkaldte kirkemøde blev at reinkarnationstanken fik meget svære, – hvis ikke umulige, – kår indenfor den etablerede kirke.

 

For lige at vende hvordan stemningen var på den tid, så var der religiøse/kristne fraktioner der kæmpede imod hinanden. Der var også den gamle tro mod den nye tro…..

Og følgende skrifter, Nag Hammadi-skrifterne, har været gemt for offentligheden indtil 1945. Gemt væk for ikke at blive destrueret

Nag Hammadi-skrifterne er en enestående samling oldtidsskrifter, der blev fundet i december 1945. Gemt i lerkrukker lå 52 koptisksprogede tekster skrevet på papyrus og indbundet i codexform. Skriftsamlingen, der i år 300 blev skjult pga. religiøse stridigheder, er samlet af gnostiske kristne i opposition til den officielle kristendom, der nylig var blevet romersk statsreligion (gnosticisme – lave henvisnings link). Fundet opbevares i dag på Det Koptiske Museum i Cairo.

Det berømteste skrift er Thomasevangeliet der består af 114 udsagn af Jesus (såkaldte logia). Her er ingen ydre fortælling, blot en række visdomsord, hvoraf nogle genfindes i Det nye testamente.

De er interessante fordi de har været gemt væk så længe og budskabet i dem ligner meget det som vi inden for spirituelle og terapeutiske kredse, taler om i dag

Altså :

Det er altså sjælen der giver legemet liv, når det enkelte individ er inkarneret. En inkarnation varer en vis årrække, hvorefter legemet forlades og sjælen drager over i den åndelige verden.

Dvs. sjælen forlader kroppen og skytsånden og kære, der er gået forud, tager i mod dem i den åndelige verden.

I den åndelige verden, opholder den enkelte sjæl sig i længere eller kortere tid. Der kan være behov for at opholde sig i den åndelige verden i årtier eller århundreder, enten hvis den foregående inkarnation har været psykisk eller fysisk hård af den ene eller den anden grund; eller fordi der er et stykke arbejde, som skal fuldføres i den åndelige verden; eller bygges op og gøre klar til en ny inkarnation.

Det enkelte individ planlægger selv, sammen med sin skytsånd, hvordan mulighederne skal være for en kommende inkarnation, hvilke opgaver der skal løses, hvilke evner, der gives med, hvor lang tid m.m.

Men mennesket (den inkarnerede) får altid sin frie vilje og kan til enhver tid gøre som han / hun vil.

 

Karma.

I forbindelse med reinkarnation følger ordet karma. Karmaloven = loven om årsag og virkning. De ting du gør kommer tilbage til dig før eller siden. Du skal se dine handlinger i øjnene.

Nogle mener at karma udelukkende er negativ og holder det enkelte menneske nede (skomager bliv ved din læst), men forståelsen af karma giver det enkelte menneske ansvar i forhold til sine handlinger og eget valg i livet. Med karma følger ordet dharma. Dharma = Det der opretholder det positive.

Dharma omhandler ens livslange forpligtelse til at bevare ”helheden”, hvorimod karma omhandler de daglige handlinger og hvilke positive eller negative konsekvenser det har.

 

Du høster hvad du sår.

 

www.lysetshus.dk/uploads/pics/snebold.jpg

 

Tankens kraft.

Der er åndelige love der siger : ”Det du sender ud, kommer før eller siden tilbage til dig”. Dette gælder også dine tanker. Dine tanker er et kraftfuldt værktøj.

Vi kender alle sammen til oplevelser, vi har haft gennem vore tanker. Hvor mange gange har vi ikke sagt, at når man taler om solen, så skinner den ? Hvor mange gange er det ikke hændt for hver eneste af os, at vi går og tænker, at det i grunden er længe siden, vi har hørt noget fra et familiemedlem eller en god bekendt, hvorefter vedkommende kort efter ringer ? – eksempler på, at vores tanker kan sendes fra et menneske til et andet.

 

Tankens kraft er noget af det mest skabende der findes. Der er skrevet utallige bøger om hvordan du skaber dit liv, hvordan du gør dig selv rask o.s.v.

 

Dine tanker, bliver til dine ord, bliver til dine handlinger, bliver til dine vaner, bliver til dit liv.

 

Gud.

For os er Gud er en allestedsnærværende kærlighedskraft. Gud (Kærlighedskraften) står bag alt og alle.

Det vil sige alt har lige ret – det mennesket sætter sin energi ind på, blomstrer (menneskets frie vilje).

Guddomskraften har givet mennesket muligheden for at inkarnere (udvikle sig) på jorden, hvor det får muligheden for at lære dualiteterne at kende (at skelne).

At skelne mellem godt og ondt; sort og hvidt; stort og småt; smukt og grimt osv. samt nuancerne der imellem.

For det er i den fysiske dimension, at mennesket virkeligt kan mærke og erkende tingene.

 

Intuitionen.

Intuition er i dag menneskets vej til den Spirituelle kilde. Flere og flere mennesker på jorden i dag erkender at intuitionen er et kraftfuldt værktøj. Du behøver ikke at gå gennem en guru eller en præst for at nå ind til din spirituelle kilde.

Du har alle svarene inde i dig selv. Du skal blot lære dig at bruge dette redskab. Og mennesket står på et sted nu, hvor dette er direkte tilgængeligt.

 

Vort mål.

Vort mål er, gennem stadig udvikling, at stræbe efter en positiv væren, så vores ånd / sjæl bliver koncentreret positiv – kærlig overfor alt og alle.

 

Etik og moral

Ordet etik er afledt af det oldgræske ord ethos, som blot betyder vane eller sædvane.

Når der arbejdes i Lysets Hus, forventer vi at både foredragsholdere, behandlere og andre, der er forbundet med Lysets Hus, arbejder ud fra nogle moralske og etiske retningslinjer. Disse retningslinjer går i alt sin enkelthed går ud på at, der ikke stilles ind på en person, der ikke selv er til stede, eller har bedt om det. Der arbejdes altid med respekt, empati og forståelse for det enkelte menneske. Når der arbejdes med platformsclairvoyance eller klarsyn, vil der blive taget hensyn til at dette foregår i åbent forum og helt personlige ting vil ikke blive berørt i dybden, da der tages hensyn til den private sfære. Der stilles ikke diagnoser, i den besøgende/klientens liv.