Generelle forklaringer

Clairvoyance er en teknik, der benyttes til at tune ind på og aflæse et andet menneskes (sitters) energi  samt til at være åben for åndelig vejledning til sitter.

Sitteren kan få informationer fortid, nutid og fremtid. Hensigten med clairvoyance er – gennem den spirituelle kontakt – at vejlede sitteren med respekt for dennes fri vilje.

Afdødekontakt er mediets opgave, nemlig at bevise livet efter døden.

Mediet stiller sig til rådighed for kontakt med en afdød, som sitteren skal kunne genkende. Dog kan mediet  aldrig love kontakt med en bestemt afdød, men den opstår ofte, når der er et behov.

Trance tilhører  mentalt medieskab og er en dybere bevidsthedstilstand. Mediet arbejder på en dyb bølgefrekvens, kaldt Theta, skabt i hjernen, som svarer til den, der bruges ved hypnose.  Det kan være svært for udenforstående at registrere om mediet er i trance. Jo dybere, des længere tid tager det at komme ind og ud af tilstand.

Dyb trance tilhører det fysiske medieskab. Mediet befinder sig i Deltatilstand, som er dybere end Theta .

Trancehealing er healing udført af et medie i trance.

Kanalisering foregår i dyb trance. Mediet  har som  regel få faste spirituelle kontakter, der bruger mediet som talerør.

Hvis mediet ikke rammer en dyb tilstand som findes i  Theta- eller Deltaområderne,  kaldes fænomenet inspireret tale.

Åndelig kirurgi ses sjældent. Mediet  åbner tilsyneladende patienten med hænderne og fjerner sygt væv. Efterfølgende er der intet eller meget svagt ar.