Foreningen lyset

Lysets Hus

Med rødder i det spiritistiske er Lyset en spirituel forening, hvis formål er at hjælpe mennesker til udvikling og indsigt. Gennem demonstrationer, foredrag, udviklingsgrupper, cirkler og klarsyn m.m. ønsker vi at give mennesker en positiv livsindstilling at leve og dø på.

 

Alt arbejde i regi af foreningen Lyset foregår i respekt for en grundlæggende overbevisning om det guddommeliges eksistens i alt.

Overordnet tror vi på, at det centrale i vor hele eksistens ikke er kroppen, men er sjælen/ånden.
Vi tror, at dette sjælelige/åndelige "jeg" forlader den fysiske krop, når kroppen dør, og derefter lever videre som sjæl/ånd/energi i den store kosmiske bevidsthed.
Og vi tror, at nogle mennesker (medier i alt fald) har evnen til at kanalisere en kontakt fra den åndelige verden til vor fysiske verden. Dog er det den åndelige verden, der vælger hvilke afdøde, der kommer til mediet.

Idet det her skal understreges, at mennesker med enhver form for religiøs opfattelse er velkomne i Lysets Hus, er det os samtidig magtpåliggende at understrege, at vor opfattelse af det guddommelige læner sig meget op ad, hvordan først den indiske politiker og folkeleder Mahatma Gandhi og siden Tibets buddhistiske overhoved Dalai Lama har udtrykt ideen om "alle religioners ligeberettigelse".

 

Alt i foreningen foregår på frivillig basis. Vi modtager gerne gode ideer og frivillig arbejdskraft, for det er kun i fællesskab, vi kan få tingene til at ske og aktiviteterne i huset til at udvikle sig.

Vil du hjælpe os - eller har du ris eller ros, kontakt så en fra bestyrelsen.

Vores adresse er: Posthussmøgen 11c, 8000 Århus C.

Program tlf.: 21 25 13 97. Hjemmeside: www.lysetshus.dk, www.lyset.eu

I forbindelse med arrangementerne i hverdagene:

Onsdage i de lige uger er der healingsmeditation fra 17.30-18.30
Døren låses 17.30.

Onsdage i ulige uger er der gratis alternativ prøvebehandling fra 17.30-18.45.

Udbuddet af behandlingsformer vil være forskelligt fra gang til gang.

Læs beskrivelse under andre aktiviteter.

Derefter er der adgang til aftenens arrangement kl. 18.30, og døren låses kl. 19.00, hvor møderne begynder.
Efter arrangementerne tilbydes kaffe/te som en del af aftenen gratis, så vil der være mulighed for en snak om aftenen eller bare hygge og snak.

Kom i god tid - du kan sætte dig ind i salen og mærke aftenens energier, eller du kan slappe af i kaffestuen på 1. sal og se på de udstillede malerier/billeder/tegninger. Ny udstiller hver sæson.