Foreningen lyset

Lyset er en spirituel forening, hvis formål det er at ville hjælpe mennesker til udvikling og indsigt gennem foredrag, udviklingsgrupper, kanalisering, klarsyn m.m. Hermed ønsker vi at give mennesker en positiv livsindstilling, de kan leve og dø på. Vi har en vision om Lysets hus som samlingssted og aktivitetscenter for det spirituelles udvikling i den enkelte.
Alt arbejde i regi af foreningen Lyset foregår i respekt for en grundlæggende overbevisning om det guddommeliges eksistens i alt.
Overordnet tror vi på, at det centrale i vor hele eksistens ikke er kroppen, men er sjælen/ånden.
Vi tror at dette sjælelige/åndelige “jeg” forlader kroppens hylster, når kroppen dør, og derefter lever videre som sjæl/ånd/energi i den store kosmiske bevidsthed.
Og vi tror at nogle mennesker (medier) i alt fald ind imellem har evnen til at kanaliserer en kontakt fra den åndelige verden til vor fysiske verden.
Idet det her skal understreges, at mennesker med en hver form for religiøs opfattelse er velkomne i Lysets Hus, er det os samtidig vigtigt for os at understrege, at vor opfattelse af det guddommelige læner sig meget op ad, hvordan først den indiske politiker og folkeleder Mahatma Gandi og siden Tibets buddhistiske overhoved Dalai Lama har udtrykt ideen om “alle religioners ligeberettigelse”

Medlemskab Koster 500 kr. årligt. Som medlem kan du komme ind til ½ pris, og du kan deltage i generalforsamlingen og vælges til Lysets bestyrelse.

Vi modtager gerne ideer, forslag og frivillig arbejdskraft med kyshånd, for det er kun i fællesskab, vi kan få tingene til at ske og huset til at udvikle sig.
Hver onsdag er Lysets Hus åbent fra ca. kl. 18.30 til kl. 19.30 hvor vores møde starter og hoveddøren låses. Det koster 100,- eller 150,- kr. at deltage i mødet.

De kærligste hilsner

Foreningen Lysets bestyrelse