Karma

Karma:

Karma (oprindelig udtalt »krma« med fuld betoning af r'et) er den naturlige kosmiske lov om årsag og virkning. Ordet er sanskrit og betyder »handling«. Vi »skaber karma«, god og dårlig, gennem vore tanker, ord og gerninger og gennem vort liv som helhed. Karma er altså vort lager af fortjenester og forseelser. Dette er derefter afgørende for vor karakter og situation i en følgende inkarnation, så vi er også passive modtagere af karma: et tidligere livs aktive karma har skabt dette livs passive karma. Rudolf Steiner sagde: »I hvert liv optræder menneskeånden som en gentagelse af sig selv med frugterne af sine fordums erfaringer fra tidligere liv.« Menneskeånden er nødt til at inkarneres igen og igen; og dens lov består i at bringe frugterne fra de tidligere liv ind i de efterfølgende.«

Karma er som enhver anden »naturlov«; sådan fungerer naturen. Den er ikke nogen gengældelses- eller hævnlov, som menneskelige love. Det er forkert at tænke på god karma som en belønning, eller dårlig karma som en straf. Alle vore tanker, følelser og handlinger vender før eller siden til- bage til os. Dette er blot den naturlige måde, hvorpå vi vokser i forståelse. Det har ikke noget med dom at gøre. Karmisk gæld lader sig heller ikke afbetale i egentlig forstand gennem en martyrs (selvopofrende) død. Martyrer fremmer deres egen udvikling ved at afbetale en så stor del af deres karmiske gæld på en gang. Det siger sig selv, at de hjælper menneskeheden gennem deres eksempel, som kan inspirere andre til selv at udvikle sig åndeligt. Den vej, de har valgt, er i sidste ende den eneste vej kærlighedens og selvforglemmelsens vej.