Vejledere

Vejledere:

Skytsånden eller dørvogteren.

Det første der det danske udtryk, det andet er det engelske udtryk for det samme.

Udtrykket dørvogteren er brugt specielt ifm. Medier, hvor det er denne der er ansvarlig for hvem der får lov til at komme igennem,

Denne skytsånd eller dørvogter har hver menneskesjæl 1 af, som bliver hos vedkommende hele livet.

Skytsengle/ åndelige hjælpere/ åndelige vejledere eller blot vejledere/ hjælpere kært barn har mange navne. Her taler vi om hjælpere som bliver hos det enkelte individ (menneske) i længere eller kortere tid. Det kan være for at arbejde med en bestemt ting i en periode. Der kan være hjælpere som kobles på når noget kreativt skal manifesteres. Der kan være mange eller få – alt efter behov og opgave.

Ofte er det afdøde familiemedlemmer, men også sjæle på den anden side som kan opnå en udvikling ved dette samarbejde.

Skytsånden/ dørvogteren, Skytsengle/ åndelige hjælpere/ åndelige vejledere.

For nogle mennesker er de åndelige vejledere, nogle man bevidst sætter sig i kontakt med, for andre er de indre vejledere, som blot er der eller en kombination af begge dele.

Gennem meditation, fantasirejser, stilhed, dagdrømmeri og visualisering/aktiv imagenation, kan man komme i kontakt med disse ”hjælpere”.

Dette gør at man kan opnå direkte adgang til egen indre visdom i stedet for at blive afhængig af ydre skikkelser som terapeuter, lærer, præster og guruer.

Den spiritualistiske opfattelse som understøttes af Edgar Cayce´s skrifter og andre kanaliserede budskaber, er at vore vejledere er selvstændige åndelige væsner, menneskelige ånder, som har til opgave at hjælpe os som individer med at følge vor egen åndelige vej.

Den mulighed nævnes også, at vi tidligere har været inkarneret samtidig med vore vejledere, at vi er karmisk forbundet med dem og at rollerne kan byttes om i fremtiden. En person, der i dette liv er healer, kan fx have haft en tidligere inkarnation som læge med en partner, som nu er vedkommendes healervejleder. Når en person har mere end en vejleder, er den almindelige opfattelse at hver enkelt har et særligt ansvarsområde, såsom healing eller undervisning. Disse vejledere kan komme og gå, nogle bliver hos individet i lang tid og andre i relativt korte perioder.

Folk spørger sommetider sig selv, om deres åndelige vejledere kunne tænkes at være andre personligheder, de selv har haft i tidligere inkarnationer. Men så melder spørgsmålet sig: hvorfor skulle en personlighed, vi har haft for adskillige inkarnationer siden, være i stand til at rådgive os nu? Det ville tyde på, at vi var gået tilbage i stedet for at udvikle os åndeligt. På den anden side mener nogle, at vort Højere selv kunne tage form af en af vore tidligere inkarnationer for at opnå kontakt med vort nuværende bevidsthedsniveau. Mange åndelige vejledere har jo trods alt sagt, at det er underordnet, hvad vi kalder dem og hvordan vi ser dem; deres navne og personligheder er kun for vor bekvemmeligheds skyld, da vi har lettere ved at forholde os til dem på denne måde. Med en let tilpasning af denne opfattelse kunne vi betragte en vejleder som både produkt af og kanal for kommunikationen mellem det bevidste selv og det Højere Selv.