En bøn

En bøn

Den Aramæsiske himmelbøn:

Himmelske ophav

Du, som er overalt

Helliget være Dit navn

Komme Dit rige

Ske Din vilje

Her og nu i al evighed

Fyld os med Din nådes kraft

Og løs os af de bånd, v binder hinanden med

Led os ud af fristelsen

Befri os fra os selv og giv os styrke til at være et med Dig

Lær os tilgivelsens sande kraft at kende

Og lad vore fremtidige handlinger vokse ferm af dette hellige øjeblik.

Amen

Tekst af Lars Muhl


Bøn af St. Frans af Assisi

Herre, gør mig til et redskab for Din fred

Hvor der er had…lad mig så kærlighed

Hvor der er fortræd…tilgivelse

Hvor der er tvivl…tro

Hvor der er elendighed…håb

Hvor der er mørke…lys

Hvor der er sorg…glæde

Guddommelige Herre, døden…at vi fødes til evigt liv. 

lad mig ikke så meget søge

At blive trøstet…som at trøste

At blive forstået…som at forstå

At blive elsket…som at elske

For det er ved at give…at vi modtager

Det er ved at tilgive, at vi tilgives

Det er i