Kanalisering

Kanalisering

At modtage informationer, der stammer fra åndeverdenen, og viderebringe dem til andre gennem automatisk skrift eller tale, kendt som kanalisering. Mekanismen minder meget om det der tidligere var traditionelle trancemedier. Den person, der tidligere kaldtes et medium, omtales også som en kanal. 

Det bør altid huskes, at vendingen »kanalisering«bruges om en proces, hvorigennem andre sider af personens egen psyke kan manifestere sig; ordet er ikke i sig selv nogen garanti for at budskaberne kommer fra andre åndelige væsener. I tilfælde, hvor det er accepteret, at det er diskarnerede ånder, der kommunikerer, er det alligevel godt at huske, hvad spiritualister mener, der sker. De fleste medier eller kanaler arbejder ved at etablere kontakt med astralplanet. Det er der nyligt afdøde personer kan findes. De viser sig som regel enten som de var ved slutningen af deres jordiske liv, eller som de gerne vil huske sig selv, måske som yngre mænd og kvinder, eller undertiden på en måde, så de ved de vil blive genkendt. Dette er en form, de selv skaber, baseret på deres egne ønsker. (astrallegemet kaldes også »begær-legemet«.) Når de viser sig på denne måde, kan de også antage enhver anden skikkelse, de måtte vælge, og måske ligefrem lade som om, de er en berømt person, især hvis dette får dem til at tro, at andre lægger mere mærke til dem. Det er en af grundene til, at det øjensynlig lykkes så mange medier og kanaler at kontakte enten på den ene side historiske personer eller på den anden side »højtudviklede mestre«. Det er ikke sandsynligt, at mestre viser sig på astralplanet for at tale til nogle få tilhørere gennem en kanal. Som Alice Bailey skrev (for øvrigt inspireret af en tibetansk mester): »Nogle transmittere (eller »sende-personer«) arbejder udelukkende på astrale niveauer, og deres arbejde er en nødvendig del af den store illusion. ... Nogle modtager undervisning af diskarnerede ånder, der ikke er højere udviklet end de selv, og tit er lavere. « 

For at undgå faren for bedrag fra astralplanet, er åndeligt bevidste mennesker nødt til at lære at »tune ind« på et højere niveau, det mentale plan (hvortil sjælen går videre, når den er renset for alle fremtrædende ønsker og følelser på astralplanet). Her er der større sandsynlighed for at modtage præcis viden af sjælelig art. 

Men oftest når et medie arbejder højner dette sit energifelt og diskarnerede sjæle iklæder sig ”tungere” energifelt får at opnå denne kontakt – dermed kanalisering.

Eller når medier arbejder med afdøde kontakt (som bevis for liv efter ”døden” afslutningen på dette jord liv), ønsker disse diskarnede sjæle at gøre sig genkendelige for sine kære på jorden og vil der være på det astrale plan. 

Det er også værd at huske på Bibelens formaning: » Tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden.« (Johannes' 1. brev, 4, 1.) En måde hvorpå væsener, der er kanaliseret af potentielle » falske profeter« kan testes eller prøves udover ved at spørge dem ligeud, er at lægge mærke til, om de giver sig til at instruere tilhørerne. Med enkelte historiske undtagelser giver ingen ægte, højtudviklet ånd ordrer og giver ikke råd og oplysninger uopfordret. De samme forsigtighedsregler bør iagttages med hensyn til ånder som med guruer og selvbestaltede guruer, især i vore moderne tider med vor sunde skepsis over for ethvert krav om ukritisk accept eller tanketom lydighed. Man kan sige, at den foretrukne undervisningsform, det være sig fra moderne guruer eller i kanaliserede budskaber, bør ligne den sokratiske metode, hvorigennem de søgende finder deres egne svar på de spørgsmål, læreren stiller eller omformulerer.