Hvad tror vi på?

Alt arbejde i regi af foreningen Lyset foregår i respekt for en grundlæggende overbevisning om det guddommeliges eksistens i alt.
Overordnet tror vi på, at det centrale i vor hele eksistens ikke er kroppen, men er sjælen/ånden.
Vi tror at dette sjælelige/åndelige "jeg" forlader kroppens hylster, når kroppen dør, og derefter lever videre som sjæl/ånd/energi i den store kosmiske bevidsthed.
Og vi tror at nogle mennesker (medier) i alt fald ind imellem har evnen til at kanaliserer en kontakt fra den åndelige verden til vor fysiske verden.
Idet det her skal understreges, at mennesker med en hver form for religiøs opfattelse er velkomne i Lysets Hus, er det os samtidig magtpåliggende at understrege, at vor opfattelse af det guddommelige læner sig meget op af, hvordan først den indiske politiker og folkeleder Mahatma Gandi og siden Tibets buddhistiske overhoved Dalai Lama har udtrykt ideen om "alle religioners ligeberettigelse".
I det kommende gennemgår vi nogle centrale ord og begreber og giver nogle bud på en forståelse af dem.

Reinkarnation.

At inkarnere er at være i "kød". (Carne betyder kød på spansk). Reinkarnation er at gøre det flere gange. Altså at blive genfødt.

Reinkarnation er ikke et begreb, som er opfundet i nyere tid eller importeret fra østen. Det har eksisteret langt tilbage i historien. Selv en gammel filosof som Platon har beskæftiget sig med dette.

Hvorfor er det ikke almen viden i dag ?

I år 553, hvor kejser Justinian regerede, var der et kirkekoncil i Konstantinobel, hvor man fordømte og slettede reinkarnationen fra de hellige skrifter.

Der er i de senere år dukket flere gamle hellige skrifter op, hvor Thomas Evangeliet nok må være det betydeligste, hvori der er en masse anvisninger m.h.t. at leve med ansvar og reinkarnation.

Altså :

Det er altså sjælen der giver legemet liv, når det enkelte individ er inkarneret. En inkarnation varer en vis årrække, hvorefter legemet forlades og sjælen drager over i den åndelige verden.

I den åndelige verden opholder den enkelte sjæl sig i længere eller kortere tid. Der kan være behov for at opholde sig der i årtier eller århundreder, enten hvis den forgående inkarnation har været psykisk eller fysisk hård af den ene eller den anden grund; eller fordi der er et stykke arbejde, som skal fuldføres der; eller der bygges op og gøres klar til en ny inkarnation.

Det enkelte individ planlægger selv sammen med sin skytsånd og åndelige hjælpere, hvordan mulighederne skal være for en kommende inkarnation, hvilke opgaver der skal løses, hvilke vuggegaver der gives med, hvor lang tid m.m.

Men mennesket (den inkarnerede) får altid sin frie vilje og kan til enhver tid gøre som han / hun vil.

Karma.

I forbindelse med reinkarnation følger ordet karma. Karmaloven = loven om årsag og virkning. De ting du gør kommer tilbage til dig før eller siden. Nogle mener at karma udelukkende er negativ og holder det enkelte menneske nede (skomager bliv ved din læst), men forståelsen af karma giver det enkelte menneske ansvar og giver derved plads til et andet ord som er relateret til karma, nemlig dharma. Dharma = posetiv karma.

Citat : "Hvad et menneske sår, det skal han også høste" (Gal. 6.7)

Tidsbegrebet.

I vores verden er tiden en meget vigtig faktor. Vi hænger på det nærmeste i en klokkestreng !

Jo længere du kommer ud i universet udviskes tid og rum, det ophører med at eksistere.

I den åndelige verden eksistere begrebet tid, som vi kender det, heller ikke. Man bruger den tid, der er behov for.

Tankens kraft.

Der er åndelige love der siger : at det du sender ud kommer før eller siden tilbage til dig. Dette gælder også dine tanker. Dine tanker er et kraftfuldt værktøj.

Vi kender alle sammen til oplevelser, vi har haft gennem vore tanker. Hvor mange gange har vi ikke sagt, at når man taler om solen, så skinner den ?

Hvor mange gange er det ikke hændt for hver eneste af os, at vi går og tænker, at det i grunden er længe siden, vi har hørt noget fra et familiemedlem eller en god bekendt, hvorefter vedkommende kort efter ringer ? – eksempler på, at vores tanker kan sendes fra et menneske til et andet.

Tankens kraft er noget af det mest skabende der findes. Der er skrevet utallige bøger om hvordan du skaber dit liv, hvordan du gør dig selv rask o.s.v.

Tanken er det første led i en "treenighedssætning" : tanke – ord – handling. Som et ustandseligt tog der sættes i gang.

Skytsånder og åndelige hjælpere.

Skytsånder og åndelige hjælpere er ligesom engle, levende væsener der har en funktion i universet.

Skytsånden og åndelige hjælpere er tilknyttet det enkelte menneske. D.v.s. hvert enkelt menneske har 1 skytsånd, som følger ham / hende hele livet evt. flere liv. Er med i fasen før og efter livet på jorden.

Åndelige hjælpere kan det enkelte menneske have mange og forskelligartede af. Alt efter behov. Forfatteren eller komponisten som har sin muse ! Disse åndelige hjælpere kan være der i kortere eller længere perioder af et menneskes liv.

Gud.

Gud er en allestedsnærværende – og alkærlig kraft. Gud (Guddomskraften) står bag alt og alle.

Det vil sige alt har lige ret – det mennesket sætter sin energi ind på blomstrer (menneskets frie vilje).

Guddomskraften har givet mennesket muligheden for at inkarnere (udvikle sig) på jorden, hvor det får muligheden for at lære dualiteterne at kende (at skelne).

At skelne mellem godt og ondt; sort og hvidt; stort og småt; smukt og grimt o.s.v.

For det er i den fysiske dimension, at mennesket virkeligt kan mærke og erkende tingene.

Intuitionen.

Intuition er i dag menneskets vej til Guddomskraften. Flere og flere mennesker på jorden i dag erkender at intuitionen er vejen. Du behøver ikke at gå gennem en guru eller præsten for at nå Gud.

Du har alle svarene inde i dig selv. Du skal blot lære dig at bruge dette redskab. Og mennesket står på et sted nu, hvor dette er direkte tilgængeligt.

Vort mål.

Vort mål er, gennem stadig udvikling, at stræbe efter en positiv væren (renhed), så vores ånd / sjæl bliver koncentreret positiv – kærlig overfor alt og alle.

Citat : "Vær mod andre, som du vil, de skal være mod dig" "Du skal elske din næste som dig selv" (Matt. 22.39)